PELARGONAKTIVITETER
Fringed Aztek - Foto © Stefan Lövgren
Fringed Aztek - Foto © Stefan Lövgren

 

Bilder från de olika länens aktiviteter:
   
Gotlands Län Stockholms Län
Gävleborgs Län Södermanlands län
Hallands Län Uppsala Län
Kalmar Län Västerbottens län
Kronobergs Län Västra Götaland
Skåne Län  

 
Länens kommande aktiviteter:
   
BLEKINGE LÄN   SKÅNE LÄN
DALARNAS LÄN STOCKHOLMS LÄN
GOTLANDS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN 
GÄVLEBORGS LÄN UPPSALA LÄN
HALLANDS LÄN VÄRMLANDS LÄN
JÄMTLANDS LÄN VÄSTERBOTTENS LÄN
JÖNKÖPINGS LÄN VÄSTERNORRLANDS LÄN
KALMAR LÄN VÄSTMANLANDS LÄN
KRONOBERGS LÄN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
NORRBOTTENS LÄN ÖREBRO LÄN  
ÖSTERGÖTLANDS LÄN


Tanken med detta kalendarie är att redovisa alla arrangemang där PS deltar eller står som arrangör via kontaktombud. Övriga arrangemang där PS inte deltar på något sätt, är välkomna att annonsera i Bullen men får då betala för sin annons.

Klicka för att se alla aktiviteter som händer i ditt område.
Självklart får medlemmar gå på träffar i alla områden!

Kontakta gärna ditt kontaktombud om du vill ha samarbete med eller hjälp av Pelargonsällskapet med en aktivitet.
Vill du som medlem ha en aktivitet införd här? Ta då först kontakt med  
en kontaktperson för att förankra aktiviteten i PS, innan mailet sänds till Webmaster. Saknas kontaktperson i ditt område så skickar du ett
mail till styrelsen@pelargonsallskapet.com >>