AKTIVITETER I SKÅNE
Uppdaterad 2017-09-12


Pelargonböcker att låna  
Följande pelargonböcker finns att låna i Skåne:

Geraniums and Pelargoniums the complete guide - Jan Taylor
Sucess with Geraniums and Pelargonium - Andreas Riedmiller/Lesley Young
Fancy-Leaved Pelargoniums Peter Grieve and after - Mary E. Campbell and others
The Potted Guide to Pelargoniums - Mary Spink

Vill du låna någon av böckerna ska du kontakta Ulla Holmberg på mail rosahuset@bredband.net eller telefon 046-77 52 38, vardagar mellan kl 18 och 20 eller helg.

Söndag 24 september kl 10-16

Trädgårdsodlingens dag firas i Alnarp i samband med att SLU fyller 40 år. SLU och FOR är arrangörer och temat är ”odla mångfald – sätt kunskap i rörelse!”. Här vill man lyfta trädgården som mötesplats, stadens kretslopp och utemiljöns betydelse för lärande, lek och hälsa.

Svenska Pelargonsällskapet kommer att finnas på plats. Välkommen att besöka oss.

För mer information om dagens många aktiviteter och utställare, se SLU:s hemsida.

Söndag 29 oktober kl 13
Planeringsträff hos Sven-Inge i Malmö. Vi träffas för att planera nästa års aktiviteter, då sällskapet firar 20-års jubileum. Det blir fika till självkostnadspris. Anmäl dig senast torsdag 26 oktober till Sven-Inge på tel 040-93 30 56 eller 070-426 17 72 eller mail  sven-inge_frank@hotmail.se.
Välkommen!

 
Rabatter i Skåne för Pelargonsällskapets medlemmar:
 
Tirups Örtagård, Tirup 319, 245 93 Staffanstorp, tel 040-44 52 53, lämnar 10 % rabatt på alla växter mot uppvisande av medlemskort i Svenska Pelargonsällskapet. Hemsida: www.tirupsortagard.se
 

Kontaktombud Skåne Län