AKTIVITETER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Uppdaterad 2017-01-28


Kontaktombud >>
Länsansvarigt kontaktombud:
Elisabeth Pettersson
tel 0709-90 32 20
mail elisabeth_pettersson@msn.com

Söndag 26/11 kl 16.00
Julavslutning, Direktörsvillan


Inget möte i Direktörsvillan i december

God Jul önskar vi alla medlemmar!