BILDGALLERIET

Fågeläggspelargoner 

 

Aerosol
Baby Bird's Egg
Blush Pink Bird's Egg
Butterfly Mrs J. J. Knight
Celia
Cook's Bird's Egg
Dark Pink Bird's Egg
Double Pink Bird's Egg
Fågelägg
Jay's Golden Bird's Egg
Lavender Bird's Egg
Light Coral Bird's Egg
Mrs J.J. Knight
Odensjö Hummingbirds Egg Butterfly
Plenty
Spray Paint
Suffolk Jade
Tant Betty
Toronto
White Bird's Egg


Fågeläggspelargoner - 20 rubriker publicerade


Fågeläggspelargoner

Fågeläggspelargoner finns dokumenterade i Frankrike sedan mitten av 1800-talet. Utmärkande för dessa är att de har små prickar i en mörkare eller kontrasterande färg jämfört med färgen på kronbladen. Dessa prickar är vanligtvis koncentrerade till mitten av varje enskild blomma och tunnas ut mot kronbladskanterna. Det finns ganska få pelargoner av denna typ, år 2003 fanns bara omkring 14 olika fågeläggspelargoner dokumenterade enligt Faye Brawner.


Tillbaka