BILDGALLERIET

Primärhybrider


P. acetosum x P. zonale
P. 'André Marcellot'
P. anethifolium x P. fulgidum
P. anethifolium x P. myrrhifolium
P. 'Angela Tandy'
P. apiifolium x P. gibbosum
P. 'Ardens'
P. asperum

P. 'Blandfordianum'

P. carnosum x P. fulgidum
P. 'Cortusina'
P. crispum 'Peach Cream'
P. crispum 'Variegatum'

Deerwood Lavender Lad
Deerwood Lavender Lass
P. 'Diana Hull'

P. echinatum 'Miss Stapleton'
ERAs Cirrus
ERAs Eldstorm
ERAs Elmseld
ERAs Halo
P. 'Eric Hall'

P. fulgidum CP x P. oblongatum
P. 'Fragrans'
P. 'Fragrans Variegatum'P. gibbosum 'Maroon'
P. gibbosum x P. anethifolium
P. gibbosum x P. echinatum
P. 'Glauciifolium

P. 'Kewense'

'Lara Viking'
P. 'Laurenceanum'

P. ochroleucum x P. luteolum

P. 'Pat Lamb'

P. 'Renate Parsley'
P. 'Rutaceum'

P. salmoneum x P. acetosum
P. 'Saxifragoides'
P. 'Schotti'
P. 'Shannon'
P. 'Splendide'
P. 'Stenopetalum'

P. 'Tessa Robinson'
P. tricolor x P. ovale 'Beda'
P. 'Tricuspidatum'

P. 'Vesperium'
P. violareum
P. 'Viscosissimum'


Primärhybrider - 48 rubriker publicerade


Pelargonsällskapets benämning av hybrider:

Taxonomi (systematisk biologi) är vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart etcetera.

Inom taxonomin arbetar man med att beskriva olika arter, vad det är som utmärker och gör just den beskrivna arten speciell och unik.

Systematiken (hädanefter bara kallad systematik) är det vetenskapliga fält inom taxonomin som (a) förser organismer medvetenskapliga namn, b) beskriver dem, (c) bevarar samlingar av dem, (d) skapar klassificeringssystem för organismer, nycklar för identifiering av dem, och uppgifter om deras utbredning, (e) undersöker deras evolutionära historia, och (f) bedömer deras anpassning till miljön.


Arthybrid = hybrid mellan två arter. I engelskspråkig litteratur är benämningen Species Hybrids.

Inom pelargonsällskapet används ordet primärhybrid enbart för arthybrider. Skälet till detta är att flertalet svenska böcker om pelargoner använder just primärhybrid som beteckning för korsningar mellan två arter.

Släkthybrid = en hybrid mellan två släkten
Sorthybrid = en hybrid mellan två sorter.

En hybrid mellan en art och en sort kallas för enbart hybrid.

När det gäller hybrider som har eget namn skrivs namnet:
P. 'Ardens' (den stora bokstaven talar om att det är en hybrid)

För primärhybrider (arthybrider) bör man om möjligt ange föräldrarna, till exempel:
P. lanceolatum x P. scabrum.Tillbaka