Sticklingsbytarträff hemma hos Birgitta Sergler

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-04-26
11:00

Län

Söndag 26 april kl. 13.00

Kvarnvägen 29 i Tungelsta. Fika till självkostnadspris, du är välkommen

med eller utan sticklingar. Anmälan och vägbeskrivning: mejla Birgitta:

birgitta.sergler@telia.com eller mobil: 0708-13 72  81