Australian Mystery

Engelsk pelargon
Småblommig
De övre kronbladen är mörklila, de undre är vita

Foto © Kerstin Kreutz-Sabel

Foto © Barbro Haddleton

Tillvaratagen i Australien, nådde USA i slutet av 1960-talet
Ursprungsnamn okänt

 

 

 

 

 

 

Foto © Anders Österlund