Blåkullas Mandis

Zonalpelargon
Stora halvdubbla laxrosa blommor i klasar
Mellangröna blad
Storvuxen och blomvillig
Frögivare okänd
Förädlare: Annette Andersson 2011

Foto © Annette Andersson