Bredon

Bredon

Engelsk pelargon
Djupröda blommor med svarta fläckar
Från USA

Foto © Carolyn Pihl

Foto © Carolyn Pihl