UC Irvine

Dvärgpelargon
Enkel klart laxorange primitiv blomma
Rikblommande
Små mörkgröna blad med mörk zon
Frutetorumhybrid

Foto © Ami Stålstierna

Foto © Ami Stålstierna

Enligt uppgift från Jimmy Zemcik, som var verksam på hortikulturavdelningen på universitetet UC Irvine i Kalifornien under 70- och 80-talet, som expert på geranier, så är sorten sannolikt en spontan frösådd som någon tagit vara på och namnat efter universitetet.
Källa: Mailkonversation mellan Jimmy Zemcik och Ami Stålstierna i september 2016.

Månadens pelargon – september 2016

Foto © Ami Stålstierna

Foto © Ami Stålstierna