Länsansvarig saknas för Kronobergs län

Skulle Du tycka att det kunde vara kul att medverka som länsansvarig? Hör då av Dig med via mejl till PS styrelse, styrelsen@pelargonsallskapet.com.

Kontaktombud

Monica Birgersson
Odensjö 2340 32 Grimslöv
Tel: 0470-75 20 08, 0703-75 20 09
E-post: email@odensjo.com