Välkommen till PS årsmöte lördag den 30 maj kl. 14.00 i Torkladan i Tungelsta.

Mellan kl 11 och 13.30 har PS medlemmar möjlighet att sälja/köpa sticklingar.

Reservation för att datum och plats kan behöva ändras igen!

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga för våra medlemmar här på hemsidan sedan den 28 februari, se föreningsdokument. Har du inte tillgång till dator kan du beställa det material du vill ha från vår sekreterare, Anita Österlund. Adress och telefonnummer på sidan 2 i Pelargonbulletinen.

Anmälan till Anita Österlund
Anita-osterlund@telia.com

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Skicka till: styrelsen@pelargonsallskapet.com