Svenska Pelargonsällskapets ordinarie årsmöte 2020
Lördagen den 28 mars kl. 13.00

Plats: Konferenslokal på Älvsjömässan/Nordiska Trädgårdar
Kaffe eller te och smörgås serveras till sällskapets medlemmar från kl. 12.30 utanför konferenslokalen.

Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för våra medlemmar på hemsidan senast den 29 februari. Har du inte tillgång till dator kan du beställa det material du vill ha från vår sekreterare, Anita Österlund. Adress och telefonnummer på sidan 2 i Pelargonbulletinen.

Observera att om du vill delta i årsmötet men inte planerar att besöka mässan är det viktigt att du anmäler dig.

Anmälan till Anita Österlund
Anita-osterlund@telia.com

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Skicka till: styrelsen@pelargonsallskapet.com