Rotlöss

Bilder på rotlöss
Uppdaterad 2011-10-07
Tillbaka >>

En rotlössdrabbad planta.
 
Rotlössens avlagringar skimrar i blått när de kommer i kontakt med luft.
 
Man kan se själva lössen om angreppet är större. De är vita och några millimeter långa.
 
Man kan ofta också se vita avlagringar på insidan på krukan.
Foto ovan: © Annette Andersson
Text ovan: Ragnhild von Haartman
 
 
Närbild på en rotlus ("root mealy bug"), grupp Rhizoecini:

 
Foto ovan: © Carl-Axel Gertsson
 
15-20 arter i gruppen Rhizoecini har påträffats av den holländska växtinspektionen. Många arter är skadegörare på rötter, speciellt på tropiska plantor av ekonomisk betydelse. De är alltså inomhus- och växtthuslevande hos oss, och utvecklingshastigheten kan vara 1,5 till 4 månader i vårt inomhusklimat, alltså flera generationer per år.

Sköldlusen på Annette Anderssons bilder är identifierad tack vare provtagning. Den heter Rhizoecus cacticansoch och är ej tidigare funnen i landet. Däremot är den tidigare funnen i Danmark och i Norge samt världen över. Den har en kosmopolitisk utbredning.

Källa: Carl-Axel Gertsson
 
Text: Annette Andersson

 Tillbaka >>