Ordförande

Veronica Olsson
Morkullevägen 36
756 52 Uppsala
Tel: 0705-58 15 52
veronica@verkello.com

 

Vice ordförande

Evy Hultqvist
Rusthållsvägen 5
591 97 Motala
Tel: 0141-22 02 51
evi.ulf@telia.com

 

Kassör

Lillemor Frisén
Elmavägen 12
645 92 Strängnäs
Tel: 070-535 34 44
l.m.frisen@gmail.com

 

Sekreterare

Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
Tel: 08-716 01 33
anita-osterlund@telia.com

 

Ledamöter

Håkan Olsson
Platanvägen
247 47 Flyinge
Tel: 070-468 15 89
hakansusanne@outlook.com

Ingela Otterljung
Blåhakevägen 36
756 52 Uppsala
Tel: 018-324683
iotterljung@hotmail.com

Ellinor Seth
Trollbärsvägen 3
449 40 Nol
tel: 0700-901906
e.seth@hotmail.se

Suppleanter

Carina Andersson
Trollbärsvägen 2
449 40 Nol
Tel: 070-622 92 51
sandkorn62@gmail.com

Kitt Linderoth
Runristargatan 17
253 61 Helsingborg
Tel:070-829 28 87
kili@telia.com

Monica Norgren
Lindtorpsbyn 4
73492 Hallstahammar
Tel: 070-274 92 89
monicanorgren51@gmail.com

Övriga förtroendevalda:

Medlemsregistrerare

Ellinor Seth
Trollbärsvägen 3
449 40 Nol
tel: 0700-901906
e.seth@hotmail.se

 

Materialförvaltare

Anita Österlund
Gränsvägen 10
131 41 Nacka
Tel: 08-716 01 33
anita-osterlund@telia.com

 

Mässansvarig

Evy Hultqvist
Rusthållsvägen 5
591 97 Motala
Tel: 0141-22 02 51, 070-638 01 40
evi.ulf@telia.com

 

Ansvarig från styrelsen i mässgruppen

Evy Hultqvist
Rusthållsvägen 5
591 97 Motala
Tel: 0141-22 02 51, 070-638 01 40
evi.ulf@telia.com

 

Revisorer

Tippi Unge
Bolka 152
742 93 Östhammar
Tel: 076-100 53 39
tippi_unge@yahoo.se

Stig Unge
Bolka 152
742 93 Östhammar
Tel: 076-100 53 39
tippi_unge@yahoo.se

 

Revisorssuppleant

Anne-Margreth Eklund
Muskotplan 5
393 65 Kalmar
Tel: 0480-47 33 75

 

Valberedning

Ragnhild Lorefors
Järngatan 16
562 42 Taberg
Tel: 070-258 56 49
ragnhild@lorefors.se

Lena Håkansson
Forellstigen 14
151 39 Södertälje
Tel: 08-550 891 59
lena.hk@telia.com

Margareta Åkerlund
Brännarevägen 3
246 33 Löddeköpingee
Tel: 046-72 88 87
lm.akerlund@lode.se

 

PelargonBulletinen

Redaktör och layout
Monica Norgren
Lindtorpsbyn 4
73492 Hallstahammar
Tel: 070-274 92 89
pelargonbulletinen@pelargonsallskapet.com

Redaktion
Kina KarströmKina Karström
Johan Tillanders väg 6
168 52 Bromma
Tel: 08-57973433
08.57973433@telia.com

Anne M Sørensen
Løsveien 24
N-3185 Skoppum, Norge
Tel: 0047-9155 8197

pelargonanne@gmail.com

Korrektur
Ulla Holmberg
Hofterups Kyrkoväg 2
24655 LÖDDEKÖPINGE
Tel: 070-6225547
rosa-huset@telia.com

Margareta Appelberg

 

 

Ansvarig utgivare
Veronica Olsson
Morkullevägen 36
756 52 Uppsala
Tel: 018-32 44 34, Mobil: 0705-58 15 52
annons@pelargonsallskapet.com
 

Annonsansvarig

Veronica Olsson
Morkullevägen 36
756 52 Uppsala
Tel: 018-32 44 34, Mobil: 0705-58 15 52
annons@pelargonsallskapet.com

 

Hemsidan

Ansvar för hemsidan
Katarina Ellingson
Fagervik 487
741 95 Knivsta
Tel: 0709-900098
webmaster@pelargonsallskapet.com

Lena Larson Johannesson
Frötuna Hagstugan 125
755 96 Uppsala
Tel: 070-3252055
webmaster@pelargonsallskapet.com

Ansvar för bildgalleriet
Lena Berglund
Gaddmyrvägen 8
905 80 UMEÅ
Tel: 070-45 62 889

webmaster@pelargonsallskapet.com