2021-09-09

Beslut om ändringar i Bildgalleriet

Styrelsen har tillsammans med Lena Berglund, som är ansvarig för Bildgalleriet, diskuterat några tveksamheter som vi uppmärksammat. Det gäller Egna frösådder samt begreppen Novis, som används för zonartichybrider som inte kan klassas som zonartic och Medusa, som avser pelargoner med smala blad utan flikar. Samtliga frågeställningar har innan beslut diskuterats med Stephen Pollard som är ansvarig för The Pelargonium Register.

Styrelsen har också förstått att flera medlemmar saknar vårt tidigare alfabetiska register. Det är tyvärr inte möjligt att ha ett sådant parallellt, men för att underlätta sökandet är det nu möjligt att scrolla fram bilderna utan att byta sida.

Egna frösådder

Denna kategori kommer att tas bort, och dessa pelargoner placeras under befintliga rubriker ex zonaler, stjärnor m fl.

I beskrivningen ska anges att det är en egen frösådd och vem förädlaren är. Förädlaren ska intyga att den är stabil i tre generationer, skriva vem frömamman är och om det är öppen eller kontrollerad pollinering.

Novis

Styrelsen har beslutat att begreppet novis, som inte är officiellt, inte längre ska användas i Bildgalleriet. Dessa pelargoner kommer i fortsättningen att återfinnas under zonaler.

Medusa

Dessa pelargoner återfinns under fingerpelargoner.

Oklassificerade

Denna rubrik tas bort.

 

Till bildgalleriet