Bilresa till Odensjö och Backaryd

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2019-05-11
00:00

Län

Vi åker tillsammans i bilar till Monica Birgersson på Odensjö handelsträdgård. Sedan kör vi vidare till John och Eva  på Johns växtservice i Backaryd. Åker sedan tillsammans i bilar ner till Anna-Maria i Pelargonhuset på Flädergården i Vinslöv.

Någon som vill köra?

Anmälan till Anita:
Tel: 070- 696 84 38
E-post: pelargonanita@gmail.com