Besök på Prästgårdens trädgård och Julita – OBS! Inställt!

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-05-01
Ev. tider specificeras i den detaljerade texten

Län

Vi samåker till Prästgårdens Trädgård och Julita om vi blir tillräckligt många. Kontakta Veronica Olsson på telefon 070-5581552 eller mejl veronica@verkello.com om du är intresserad.