Pelargonträff med planeringsmöte för 2018

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2017-10-25
14:00

Län

Det blir fika och ett litet lotteri.
Hemma hos Christina Duvinger i Varberg

Anmälan till Anita
070-69 68 438
pelargonanita@gmail.com