Gammal sort från Bergslagen

Zonalpelargon
Dubbla 
röda blommor
Ursprungsnamn okänt

Foto © Ingela Otterljung

Foto © Ingela Otterljung

Ingick 2015 i Uppsala Botans samling av gamla pelargoner.

Pelargonsamlingen finns numera på Julita gård.