Kårehogens Ulla

Zonalpelargon
Halvdubbla röda blommor med antydan till vitt öga
Förädlare: Inga Andersson, Orust Blommor

Foto © Anne Sorensen

Foto © Anne Sorensen

Namnsatt efter Inga Anderssons syster