Inom föreningen hanterar vi ett antal personuppgifter, bl.a. i vårt medlemsregister. Uppgifterna används främst som underlag för att skicka information till medlemmarna om de aktiviteter föreningen anordnar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL)  av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gjorde att kraven förändrades något. Den ställer högre krav på hur föreningen hanterar personuppgifterna. Med anledning av dessa förändringar har vi tagit fram en policy för hur vi ska arbeta med personuppgifter. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du kan läsa mer om detta här nedan.

Vilka vi är

Svenska Pelargonsallskapet med webbplatsadress https://pelargonsallskapet.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer:
Webbplatsen har för närvarande inga kommentarsmöjligheter.

Media:
Eventuell möjlighet till GPS-lokalisering för uppladdade bilder tas regelmässigt bort.

Anmälningsformulär:
Namn, adress, e-post och telefonnummer lagras för kontakt och utskick.

Cookie-filer:
Webbplatsen genererar för närvarande inte personknutna cookie-filer.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser:
Webbplatsen innehåller inget Inbäddat innehåll från andra webbplatser, och riskerar därför inte att påverkas av andra webbplatsers integritetsregler. Informationen delas heller inte med någon annan part.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på Pelargonsällskapets webbplats sparar vi de personuppgifter anmälaren anger i ansökningsformuläret. Användare kan inte se, redigera eller radera sina personuppgifter. Begäran om att radera samtliga uppgifter kan göras först i samband med avslutat medlemsskap.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett medlemsskap kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Ändringar i denna policy

Om vi ändrar denna policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på denna sida märkt med datum och versionsnummer. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen.

Kontaktinformation

Medlemsregistrerare:
Ellinor Seth, e-post: medlemsregister@pelargonsallskapet.com,

Version

2 – 2019-06-27