Intervju med Veronica Olsson

Lyssna till podcasten Flora & Friends – Your Botanical Cup of Tea. I det här avsnittet intervjuas Veronica Olsson, ordförande i Svenska Pelargonsällskapet. Inledningen till intervjun är på engelska, intervjun i övrigt på svenska.


© Veronica Olsson

 

Artikel i Uppsalatidningen 2021-04-15

”Det finns nästan en sort för varje människa”. Intervju med Veronica Olsson.