Svenska Pelargonsällskapet (PS) är en riksomfattande ideell förening utan vinstintresse som är öppen för alla med intresse för pelargoner. Föreningen bildades 20 mars 1998 och har för närvarande drygt 1600 medlemmar.

PS är en av de 20 medlemsföreningarna som ingår i FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, ett samarbetsorgan mellan ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Tillsammans har medlemsföreningarna över 75 000 medlemmar.

”PS skall verka för att värna om pelargonen och dess historia, tillvarata det kulturella arv de utgör, sprida kunskap kring dem och vara ett rådgivande organ samt medverka till regionala och lokala aktiviteter.”

Verksamheten bedrivs främst genom våra Länsansvariga och Kontaktombud.

Vi försöker ha minst ett kontaktombud i varje län. Sammanlagt är det mellan 40 och 45 Länsansvariga och Kontaktombud i hela Sverige.

Kontaktombuden ordnar aktiviteter såsom träffar, föredrag, nybörjarkurser, utställningar, gemensamma frö- och plantbeställningar från utlandet etc. Ibland samlar de medlemmar bara för att prata pelargoner, kanske hur den gångna säsongen har varit, fika, bläddra i pelargonböcker och drömma sig bort till nästa säsong. Se var och när det pågår aktiviteter via kalendariet. Vi medverkar också på Trädgårdsmässan i Älvsjö, Stockholm en gång per år.

Varmt välkommen som medlem!