Adresser till medlemmar som erbjuder sticklingar till försäljning

Västra Götaland
Viveca Elde’n, viveca.elden@telia.com, skickar

Uppsala
Barbro Haddleton, Barbro.haddleton@gmail.com, säljer vid hembesök
Veronica Olsson, veronica.verkello@gmail.com, skickar
Ingela Otterljung, iotteljung@hotmail.com, skickar
Tippi Unge, tippi_unge@yahoo.se, skickar

Stockholm
Anita Österlund, anita-osterlund@telia.com, skickar inte

Sörmland
Lena o Morgan Fredriksson, morlenspelargoner@gmail.com, skickar

Örebro
Annelis Löfström, lisaochroger@hotmail.se, skickar inte

Östergötland
Evy Hultqvist. evi.ulf@telia.com, skickar