Varför finns det inte blå pelargoner?

Den mest sannolika orsaken till varför vi inte har några blå pelargoner är att pelargoner saknar gener som ger upphov till rent blå färgämnen/pigment. Orsaken till detta torde vara att de evulotionärt inte haft någon nytta av att producera dem då pelargoner pollineras av insekter som inte lockas av den blå färgen, vanligen blomflugor, svävflugor och nattfjärilar. Blå blommor pollineras generellt av humlor och andra steklar.

Källa: Torbjörn Tyler, intendent vid Lunds Universitets Biologiska Museum