Länsansvarig

Veronica Olsson
Morkullevägen 36
756 52  Uppsala

Tel: 018-32 44 34, 070-55 81 552 
E-post: veronica.verkello@gmail.com

Kontaktombud

Tippi Unge
Bolka 152
742 93 Östhammar

Tel: 076-100 53 39
E-post:
 tippi_unge@yahoo.se