Välkommen till Svenska Pelargonsällskapet!

Tack för att du ansöker om medlemskap i Svenska Pelargonsällskapet.

Medlemsavgift löpande 1 år 250:- SEK
Familjemedlem löpande 1 år 100:- SEK
Medlem ej bosatt i Sverige 350:- SEK

När avgiften är betald skickas Ditt välkomstbrev med bland annat senaste Pelargonbulletinen och Ditt medlemskort. Ditt konto aktiveras också så Du får tillgång till alla delar av hemsidan.

Sätt in beloppet på Bankgiro 5352-6828.

För medlemmar utanför Sverige:
IBAN: SE91 6000 0000 0004 0075 2948 SWIFT: HANDSESS

På avin måste Du ange namn, adress, telefonnummer. Glömmer Du det kan det bli problem att hitta Din insättning.

Vissa banker kräver betalningsmottagare med en adress, då gäller följande:
Svenska Pelargonsällskapet
c/o Lillemor Frisén
Elmavägen 12
645 98 Strängnäs

Välkommen till Svenska Pelargonsällskapet!

Elisabet Olow
Medlemsregistrerare