Vilda pelargoner i kruka
av Eva Tingström

En ny pelargonbok på Svenska har kommit ut under hösten 2011, som ägnar sig helt åt de vilda arterna. Boken heter ”Vilda pelargoner i kruka” och är skriven av Eva Tingström. Den är utgiven som en CD-bok, och har ett licensnummer för varje enskilt exemplar.

Vad som gör boken unik, ja, faktiskt världsunik, är att boken är skriven med tanke på amatörodlaren i norden som odlar pelargoner i kruka i första hand. Vi odlar pelargoner under förhållanden som är helt annorlunda än de som vildpelargonerna växer under i sin naturliga växtmiljö.

Många kanske redan känner till att bokens författare Eva Tingström har en firma som odlar och säljer pelargoner ur alla kategorier, med stor vikt på vildpelargoner och deras hybrider. Firman har även en gedigen frölista med vildpelargoner, för dem som vill så dessa.

Det var kärleken till pelargoner som först kom in i Evas liv. Först efter flera år som amatörodlare gjorde Eva sin hobby till sitt yrke.
Tidigare har amatörodlare, som ville veta mer om vilda arter, varit hänvisade att söka efter information i engelskspråkiga böcker, som de tre POSA böckerna (Pelargoniums of Southern Africa), skrivna mellan åren 1977 och 1988, av J.J.A.Van Der Walt och P.J. Vorster, och med underbara botaniska illustrationer av Ellaphie Ward-Hilhorst. En annan engelskspråkig ”måste”-bok om vilda arter är Diana Millers bok från 1996, som även den handlar enbart om vildpelargonarter.
Dessa ”biblar” om vildpelargoner är skrivna på ett förhållandevis enkelt språk, och riktar sig till både amatörer och forskare, men böckerna är skrivna av botaniker ur ett botaniskt perspektiv, med sin specialiserade terminologi. Förenklat kan man säga att botaniker studerar växterna på flera olika sätt, i sina naturliga växtmiljöer, och/eller från herbarieark. Detta är mycket fascinerande att läsa, men den nordboende amatörodlaren står ändå där med sin lilla pelargon i sin lilla kruka, och undrar hur man ska ta hand om sin P. echinatum eller P. luridum på bästa sätt. Dessa böcker riktar sig till sydafrikanska och engelska odlare, som har annat klimat och andra odlingsmöjligheter än vi skandinaver. En del av oss har dessutom svårt att förstå den engelskspråkiga texten.
Den nya boken ”Vilda pelargoner i kruka” är en mycket välkommen nyhet. Boken är skriven på svenska, och den är skriven av en författare som själv har lång erfarenhet som amatörodlare under skandinaviska förhållanden. Eva Tingström ger många goda tips och råd som kan ge praktiskt stöd både till nybörjaren och den erfarna odlaren.
CD-boken är delad i två delar. Första delen är en faktadel som ger en kort och informativ introduktion till Geraniaceanefamiljen och pelargonsläktet, den innehåller en enkel kortfattad botanisk översikt, en förklaring av olika termer och begrepp, och en noggrann genomgång av varje pelargon-sektion med skötsel- och förökningsråd, kromosomtal med mera.
I den andra delen av boken, som utgör bokens huvuddel, följer en kort men noggran beskrivning för 171 olika arter ur samtliga sektioner. Varje art beskrivs med artnamn, upptecknarens namn, sektionstillhörighet, namn på svenska om sådant finns, växtbeskrivning, växtplats, växtperiod, skötsel och förökning. För de flesta arter finns även en eller flera vackra bilder på arten, under olika utvecklingsfaser.
Efter artbeskrivningarna följer ett avsnitt som handlar om förökning. Ämnet behandlas ingående, med flera goda och kloka råd. I texten ges en noggrann genomgång av olika typer av sticklingsförökning och av olika frösåddstekniker och med problemlösningsförslag.
Därefter följer ett avsnitt om olika sätt att övervintra pelargoner, en genomgång av vinter- respektivt sommarväxande arter, och vad de olika växtperioderna innebär för oss i praktiken, texten ger också tips om hur man kan väcka pelargoner ur sin sommar- respektive vintervila.
Sista ämnena som behandlas är vinterförvaring och belysning, båda är viktiga ämnen för oss som måste förvara våra pelargoner inomhus under stor del av året.
Eva Tingströms bok ger en god och informativ handledning till olika aspekter av vildpelargonodlandet. texten präglas av kärlek till pelargoner och en genuin vilja till att handleda läsaren till hur man bäst kan ta hand om sina vildarter, och undvika några av nybörjarfelen, utan att låta mästrande. Det är enkelt att skrolla fram till den art eller informationsdel som man vill läsa eller titta på.
Boken innehåler 363 boksidor som är fullmatade med information som jag gärna vill återvända till många gånger. Att den ges ut som en CD-bok gör att den kan uppgraderas i framtiden, och kompletteras med mer information allt eftersom. Den är lättläst och är skriven med en ganska stor text som underlättar läsandet även för den som har lite svårare att se och läsa liten text.
Delar av texten är bekanta för den som har läst om vildpelargoner i den engelskspråkiga litteraturen. Men även den mer erfarna läsare/ odlaren kan finna värdefull information. Särskilt i delen som handlar om odling, förökning och belysning med mera fann jag en hel del ny och matnyttig information. – Under dagarna som jag har haft boken i min ägo har jag hunnit läsa i den flera gången, och varje gång jag läser upptäcker jag nya saker i boken.
Det finns bara en sak som jag önskar vore bättre med CD-boken. Jag upplever att själva CD-skivan är av något klen kvalitet, och även förpackningen av CD:n är sådan att skivan lätt kan lossna från sitt fäste och ligga lös i fodralet, vilket lätt kan skada den.
Jag älskar böcker, och skulle gärna velat hålla boken i handen, men vi skulle inte fått en svensk bok om vilda pelargoner alls, om det inte vore för CD-bok-formatet. Bokförlagen upplever att en tjock bok som bara handlar om dessa pelargoner är alltför specialiserad, den är helt enkelt inte lönsam att ge ut. Att CD-boken kan korrigeras och kompletteras i efterhand öppnar upp för helt nya möjligheter, som en vanlig bok inte har. Jag ser fram mot nya uppgraderingar, och hälsar boken ”Vilda pelargoner i kruka” av Eva Tingström mycket hjärtligt välkommen.

// Vered Adolfsson Mann 2012-01-08

 

Tillbaka till Böcker på svenska