Du kommer väl ihåg att samla frön från dina vildpelargoner, dels för eget bruk naturligtvis, men blir det några frön över tar vi tacksamt emot. Det skulle vara så roligt om fröbanken blev välfylld med många roliga och intressanta sorter. Mångfalden är alltid spännande.

Du behöver inte paketera dina frön, men de behöver vara rensade från blomrester.  Märk dina påsar med art (t.ex. P. tongaense) och ditt medlemsnummer. Har du glömt numret kontakta medlemsregister@pelargonsallskapet.com .
Nu ser vi fram emot en diger frölista och hoppas på en blomrik sommar.

Skicka dina frön till Ingela Otterljung, Blåhakevägen 36, 756 52 Uppsala senast 16 november.

Som frödonator har du sedan förtur vid beställningen av fröer.

Fröansvarig, Ingela Otterljung

Lite om frösådd

Hur beställer jag?

Fyll i beställningsformuläret nedtill på sidan och klicka ”Skicka”, så sänds din beställning till fröansvarig. Skriv nummer på önskad frösort i prioriteringsordning.

Priset är i år 120 kr för 10 påsar om du är bosatt i Sverige, är du bosatt utomlands kostar 10 påsar 140 kr. Lägg på ca 8 reserver, Inget återkopplingsmail skickas därav reserver. 

Betala till bankgiro 120 kr 5352-6828

Om du är medlem, märk din betalning ”frö medlemsnr. Efternamn”. Är du inte medlem så skriv “frö Efternamn”
(Ex: frö765 xxxxx. Om inte hela efternamnet får plats gör inget, det underlättar ändå.)
Beställningen skickas när jag erhåller meddelande från kassören att det är betalt.

Är Du bosatt utomlands betalar Du 140 kr. inkl. porto för att täcka den högre portokostnaden.
IBAN: SE91 6000 0000 0004 0075 2948 SWIFT: HANDSESS
Lillemor Frisén, Elmavägen 12, 645 92 Strängnäs
Om du är medlem, märk din betalning ”frö medlemsnr. Efternamn”. Är du inte medlem så skriv “frö Efternamn”
(Ex: frö765 xxxxx. Om inte hela efternamnet får plats gör inget, det underlättar ändå.)

Fröantal

Fröpåsarna innehåller antingen 2 fröer eller minst 5 fröer per påse, beroende på sektion.

Grupp 1 – minst 5 frö per påse

Sektionerna:
Chorisma
Ciconium
Ligularia
Myrrhidium
Pelargonium
Peristera
Reniformia

Grupp 2 – 2 frö per påse

Sektionerna:
Campylia
Cortusina
Glaucophyllum
Hoarea
Isopetalum
Jenkinsonia
Otidia
Polyactium

Se frölistan här

Efter vissa sortnamn finns det ortnamn angivna och det är där plantan kommer ifrån, till exempel “11 km n Concordian, Pakhuiss Pak”.