Zonalpelargon
Stora halvdubbla laxrosa blommor i klasar
Mellangröna blad
Storvuxen och blomvillig
Frögivare okänd
Egen frösådd framtagen av Annette Andersson 2011

Foto © Annette Andersson